top of page
Kotwica 1
DSCN0334
DSCN0342
DSCN0335
DSCN0336
DSCN0340
DSCN0348
DSCN0345
DSCN0343
DSCN0332
DSCN0333

Nieruchomość gruntowa niezabudowana (nieruchomość rolna - łąka ze stawem)

Cena: 3 500,00 zł

 

Opis:

Forma prawna: własność

Położenie: Stawinoga (okolice ul. Zatorskiej), gm. Zatory, pow. pułtuski

Forma sprzedaży: sprzedaż z wolnej ręki 

Powierzchnia:  0,1043 ha

Operat szacunkowy: kliknij aby pobrać

Licytacja: kliknij tutaj

Nota prawna:

Zgodnie z art. 313 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze - sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Do nabycia od syndyka stosuje się takie same zasady jak do nabycia od komornika, a to oznacza - brak gwarancji, brak rękojmi i niedopuszczalność jakichkolwiek reklamacji po odebraniu rzeczy (art. 879 kpc).

Regulamin

Kancelaria  Doradcy

Restrukturyzacyjnego

Michała Górnickiego

www.krmg.pl

kontakt@krmg.pl

tel: 784 518 677

2015 - 2016

KRMG Michał Górnicki

ul. Lanciego 13/50, 

02-794 Warszawa

NIP: 7122386990, 

REGON: 363814827

bottom of page