top of page

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest niewypłacalność osoby fizycznej?
Jaki jest cel postępowania upadłościowego?
Co stoi na przeszkodzie ogłoszenia upadłości konsumenckiej?
Obecnie nie mam pracy ani majątku który mógłby zostać spieniężony, czy mogę złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości?
Czy mogę wnioskować o upadłość konsumencką gdy prowadzę działalność gospodarczą ale moje długi dotyczą sfery prywatnej?
Gdzie składa się wniosek o upadłość konsumencką?
Jakie są etapy postępowania przed sądem i ile ono trwa?
Co to jest plan spłaty?
Kiedy nastąpi umorzenie moich długów?
Czy sąd może zakończyć postępowanie bez umorzenia moich długów?
Co się dzieje z moim wynagrodzeniem a co z moją emeryturą po ogłoszeniu upadłości?
Jaki majątek przejmuje syndyk?
Mam mieszkanie, co się z nim stanie po ogłoszeniu mojej upadłości?
Czy mogę złożyć wniosek gdy sprawuję funkcję prezesa lub członka zarządu spółki z o.o. ?
bottom of page