top of page
Kiedy nastąpi umorzenie moich długów?

Umorzenie długów może nastąpić bez określenia planu spłaty. Taką decyzję wydając postanowienie podejmie sąd w przypadku, gdy osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli.

 

Jeżeli jednak sąd określi plan spłaty, to po jego wykonaniu sąd wyda postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości i niewykonanych w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli.

 

W tym miejscu warto podkreślić, że po wydaniu postanowienia o umorzeniu długów niedopuszczalne jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego dotyczącego wierzytelności powstałej przed dniem ustalenia planu spłaty wierzycieli. Od tej zasady istnieją wyjątki, o których piszemy tutaj.

bottom of page