top of page
Mam mieszkanie, co się z nim stanie po ogłoszeniu mojej upadłości?

Mieszkanie czy dom stanowi istotny składnik majątkowy i zostanie przejęte i zlikwidowane poprzez sprzedaż.

 

Należy pamiętać, że sędzia komisarz – w przypadku sprzedaży mieszkania (domu) w którym zamieszkuje upadły – jeżeli konieczne jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu to z sumy uzyskanej z jego sprzedaży wydzieli upadłemu kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od dwunastu do dwudziestu czterech miesięcy.

 

Jeżeli mieszkanie albo dom jednorodzinny opuszczony przez upadłego nie został jeszcze zbyty a  fundusze masy upadłości na to pozwalają, to sędzia-komisarz może przyznać upadłemu zaliczkę na poczet kwoty wcześniej wspomnianej kwoty.

 

Należy przy tym pamiętać, iż o wypłacie sum wspomnianych powyżej zadecyduje sędzia-komisarz na wniosek upadłego (nie z urzędu) i będzie brał pod uwagę potrzeby mieszkaniowe upadłego, w tym liczbę osób pozostających na jego utrzymaniu, jego zdolności zarobkowe, sumę uzyskaną ze sprzedaży lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego (jeżeli został sprzedany) oraz opinię syndyka.

bottom of page