top of page
Czy mogę złożyć wniosek gdy sprawuję funkcję prezesa lub członka zarządu spółki z o.o. ?

Nie ma przeciwwskazań odnośnie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości członków zarządu spółek kapitałowych. Należy jednak pamiętać, iż sąd będzie badał przesłankę czy dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości. Zagrożone oddaleniem mogą być wnioski członków zarządu spółek niewypłacalnych, którzy nie zgłosili wniosków o upadłość mimo takiego obowiązku (w ciągu 30 dni od daty powstania niewypłacalności).

bottom of page