top of page
Co to jest niewypłacalność osoby fizycznej?

Osoba fizyczna jest niewypłacalna, jeżeli  nie jest w stanie spłacać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych (takich, których termin płatności już miną) jeżeli opóźnienie w wykonaniu tych zobowiązań przekracza co najmniej trzy miesiące.

bottom of page