top of page
Jaki jest cel postępowania upadłościowego?

Podstawowym celem postępowania upadłościowego wobec konsumentów jest umorzenie ich zobowiązań, niewykonanych w postępowaniu upadłościowym (takich, których syndyk nie spłaci w toku postępowania lub niezgłoszonych na listę wierzytelności). Dodatkowym celem jest - jeśli jest to możliwe - zaspokojenie roszczenia wierzycieli (czyli spłata długów) w jak najwyższym stopniu.

bottom of page