top of page
Obecnie nie mam pracy ani majątku który mógłby zostać spieniężony, czy mogę złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości?

W odróżnieniu do upadłości przedsiębiorców, postępowanie upadłościowe wobec konsumentów przeprowadza się bez analizy majątku. Jeżeli konsument spełnia wszystkie przesłanki, sąd ogłosi jego upadłość. Jedynym kosztem jaki będzie trzeba ponieść to opłata 30 zł do wniosku.

bottom of page