top of page
Czy mogę wnioskować o upadłość konsumencką gdy prowadzę działalność gospodarczą ale moje długi dotyczą sfery prywatnej?

Nie. Ustawodawca nie przewidział rozróżnienia sfery życia prywatnej i „firmowej” w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.  Należy jednak zauważyć, iż od 1 stycznia 2016 r. zmieniły się przepisy i obecnie znacznie złagodzono wymogi odnośnie sądowego umorzenia długów rzetelnego przedsiębiorcy, niezaspokojonych w toku postępowania.

bottom of page