top of page
Gdzie składa się wniosek o upadłość konsumencką?
 

Wniosek o ogłoszenie upadłości składa się do sądu upadłościowego właściwego dla głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika. Głównym ośrodkiem podstawowej działalności jest miejsce, w którym dłużnik regularnie zarządza swoją działalnością o charakterze ekonomicznym i które jako takie jest rozpoznawalne dla osób trzecich. w przypadku konsumentów domniemywa się, że głównym ośrodkiem podstawowej działalności jest miejsce zwykłego pobytu tej osoby, co w praktyce oznacza miejsce zamieszkania. Sądem upadłościowym jest sąd rejonowy - sąd gospodarczy.

bottom of page