top of page
Jakie są etapy postępowania przed sądem i ile ono trwa?

Pierwszym etapem całego postępowania przed sądem jest postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Rozpoczyna się w momencie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości i trwa aż do wydania przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości, oddalenia lub odrzucenia wniosku konsumenta. Etap ten może okazać się najtrudniejszy ze względu na konieczność opracowania prawidłowego wniosku.

 

Właściwy etap postępowania przed sądem, czyli postępowanie upadłościowe, rozpoczyna się o godzinie 00:00 w dniu wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Jest to główny etap postępowania przed sądem,  w której syndyk przejmuje i likwiduje majątek, informuje instytucje i wierzycieli, tworzy listę wierzytelności i plan podziału funduszów masy upadłości. Ten etap kończy się ustaleniem planu spłaty wierzycieli lub umorzeniem długów bez określenia planu spłaty, w tym momencie kończy się praca syndyka.

 

Kolejnym, opcjonalnym etapem jest okres obejmujący spłatę wierzycieli zgodnie z planem spłaty wierzycieli ustalonym przez sąd. Może on być ustalony na maksymalnie 36 miesięcy. Po jego wykonaniu sąd ogłasza umorzenie długów. Upadły musi pamiętać o obowiązku corocznego sporządzania do sądu sprawozdania z wykonania planu spłaty. Po zrealizowaniu planu spłaty sąd umarza pozostałe długi.

 

Całość postępowania przed sądem może trwać od ok. 8-10 miesięcy gdy postępowanie kończy się umorzeniem długów bez planu spłaty do nawet 4-5 lat w przypadku likwidacji wielu składników masy upadłości lub składników o dużej wartości, trudno zbywalnych (szczególnie nieruchomości) i ustaleniu planu spłaty na maksymalny okres przewidziany przepisami.

bottom of page